POLÍGONO DO TAMBRE VÍA ÉDISON, PARCELA 50, 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TELF. : 981 519 880 - FAX: 981 519 881
C.I.F.: A-15.206.055